מצודות על יחזקאל טו ח

<< מצודות על יחזקאל • פרק טו
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • 


מצודת דוד

"יען" - בעבור שמעלו וכחשו בה'