מצודות על יונה א יד

<< מצודות על יונה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


 

מצודת דוד

אל נא נאבדה – לא נהיה עתה נאבדים בעוון שנשלח יד בנפש האיש הזה להשליכו אל הים.

ואל תתן וגו' – רוצה לומר, אל תחשב לנו כאילו שפכנו דם נקי.

כי אתה ה' – רוצה לומר, הלא הכל בידך ומעולם עשית כאשר חפצת; ואם היה חפצך להמיתו שלא על ידינו, הלא אין מעצור בידך להמית אותו לבד. אלא ודאי הגזירה היא להמיתו על ידינו:  

מצודת ציון

אנה – עניין בקשה, כמו: "אנא ה' הושיעה נא" (תהילים קיח):