מצודות על יונה א יא

<< מצודות על יונה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


 

מצודת דוד

מה נעשה לך – מה נעשה עמך, שישתוק הים מעלינו ולא יוסיף להרעיש עוד בהרמת הגלים?

כי וגו' – רוצה לומר, הנה הים מרעיש בגליו בכל פעם יותר, ולכן אין פנאי להתעכב ולהתיישב בדבר. לזה אמור אתה מה נעשה עמך, וכן יקום:  

מצודת ציון

וסוער – מרעיש בהרמת הגלים מן הסערה.