מצודות על יונה א יב

<< מצודות על יונה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


 

מצודת דוד

שאוני – קחו אותי והשליכו אותי אל הים, ובודאי ישתוק הים מעליכם, כי ידעתי שבעבורי בא הסער הגדול הזה עליכם:  

מצודת ציון

"שאוני" – ענין לקיחה:

"והטילוני" – ענין השלכה:

"בשלי" – בעבורי: