מצודות על יהושע ח ב

<< מצודות על יהושע • פרק ח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כד • כח • כט • לב • לג • לד • לה • 


מצודת דוד

"מאחריה" - לא מן העבר אשר תבואו אליה

מצודת ציון

"אורב" - יושב במסתור המארב