מצודות על יהושע ח כט

<< מצודות על יהושע • פרק ח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כד • כח • כט • לב • לג • לד • לה • מצודת ציון

"נבלתו" - אף גוף אדם המת נקרא נבלה