מצודות על יהושע ח יד

<< מצודות על יהושע • פרק ח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כד • כח • כט • לב • לג • לד • לה • 


מצודת דוד

"למועד" - לזמן שיצאו במלחמה הראשונה

מצודת ציון

"למועד" - לזמן כמו (שם יח יד) למועד אשוב אליך