מצודות על יהושע ח י

<< מצודות על יהושע • פרק ח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • כד • כח • כט • לב • לג • לד • לה • 


מצודת דוד

"ויפקוד" - השגיח בהם אם המה מוכנים למלחמה

מצודת ציון

"ויפקוד" - ענין השגחה