מצודות על חגי א יא

<< | מצודות על חגיפרק א' • פסוק י"א | >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ועל אשר תוציא האדמה" - מיתר המינים

"ועל האדם ועל הבהמה" - כי החורב והיבש מוליד חליים באדם ובבהמה

"ועל כל יגיע כפים" - על כל העסקים שאתם יגעים בהם אשלח חורב ויובש ר"ל המארה תבוא בהם ולא תצליחו

"ואקרא" - אביא בגזירה יובש על הארץ וגו' למען יכמש ויתקלקל יבול הארץ 

מצודת ציון

"חורב" - יובש כמו חרבו המים (בראשית ח)

"התירוש" - ענבי היין

"היצהר" - זיתי השמן