מצודות על חגי א ז

<< מצודות על חגי • פרק א >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"שימו לבבכם וגו'" - ר"ל התבוננו על עסקיכם לתקנם