מצודות על חגי א טו

<< | מצודות על חגיפרק א' • פסוק ט"ו |
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בששי" - ר"ל בחדש הששי

"ביום וגו'" - מוסב למקרא שלמעלה לומר ההתחלה היה ביום עשרים וארבעה לחדש הששי כי אז התחילו להכין את המצטרך אל הבנין אבל בבנין התחילו בכ"ד לחדש התשיעי כמ"ש בסוף הספר