מצודות על חגי א יג

<< מצודות על חגי • פרק א >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"במלאכות ה'" - בשליחות ה'

"אני אתכם" - כי עדיין פחדו לבנות הבית בלא רשות המלך ולכן אמר להם אני עמכם ואל תפחדו

"מלאך ה'" - ר"ל שליח ה'

מצודת ציון

"מלאך" - שליח וכן אשר מלאך שלוח אליהם (יחזקאל כג)