מצודות על זכריה יד ה

<< | מצודות על זכריהפרק י"ד • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ובא ה'" - ואז יבוא ה' וכל המלאכים הקדושים להיות עמך בעזרתך ללחום מול גוג

"כאשר נסתם" - ר"ל כמו שנסו אבותיכם בימים האלה מפני רעש הארץ שהיה בימי עזיה וגו' כשנכנס בהיכל להקטיר וכן נאמר בימי עזיה וגו' שנתים לפני הרעש (עמוס א)

"כי יגיע וגו'" - כי הגיא שבין ההרים יהיה ארוך ויגיע אל מקום אצל ולשמה תנוסון בחפזון רב

"ונסתם" - אז תנוסו מיד השבים דרך גיא ההרים שמזה ומזה כי אחר הבקיעה נעשו שני הרים 

מצודת ציון

"ונסתם" - מלשון ניסה ובריחה

"הרי" - כמו הרים

"יגיע" - מלשון הגעה וקרוב

"אצל" - שם מקום

"הרעש" - ענין נדנוד ותנועה