מצודות על זכריה יד ג

<< | מצודות על זכריהפרק י"ד • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כיום הלחמו ביום קרב" - ר"ל כמו שנלחם עם מצרים ביום מלחמת ים סוף שנאמר ה' ילחם לכם ואתם תחרישון (שמות יד) וכן היה כי ה' טבעם בים וישראל באו לשלול שללם וכן יהיה לעתיד כי ה' יאבדם וישראל ישללו שללם

"ויצא ה'" - אז יצא ה' מן השמים ונלחם בעובדי כוכבים ההם להומם ולאבדם 

מצודת ציון

"קרב" - ענין מלחמה כמו המלמד ידי לקרב (תהלים קמד)