מצודות על זכריה ד ז

<< מצודות על זכריה • פרק ד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


 

מצודת דוד

"והוציא" - מלך המשיח יוציא האבן הטובה והחשובה להניחה ביסוד בנין בית העתיד

"תשואות" - אז ישמע קול המייה אשר כולם יענו ויאמרו הנה להאבן הזה יש לה חן רב כי היא טובה וחשובה עד מאד

"מי אתה הר הגדול" - על מלך גוג יאמר מי אתה וגומ' ר"ל מה כח יש בך התחשוב שאתה הר גדול לעמוד בפני המשיח לבל יוכל לעבור לא כן כי למולו תהיה כארץ מישור ובקל יעבור ר"ל לא יהיה בך כח לעכב מה ע"י  

מצודת ציון

"למישור" - מלשון ישר ושוה

"הראשה" - ר"ל טובה וחשובה וכן וראשית שמנים ימשחו (עמוס ז)

"תשואות" - ענין המיית קול כמו תשואות נוגש (איוב לט)