מצודות על זכריה ד ב

<< מצודות על זכריה • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


 

מצודת דוד

"שבעה ושבעה מוצקות" - ר"ל לכל נר ונר היה שבעה צינורות שהשמן ניצק בהם מעצמו מן הגולה להמשך על הנרות שהמה על ראש המנורה

"ושבעה נרותיה עליה" - ממעל בראשי קני המנורה היו שבעה נרותיה הם כעין בזיכין להשים בהם השמן והפתילות

"וגולה על ראשה" - ממעל על ראשה היה כעין ספל ובה היה השמן

"כולה" - כל המנורה היתה זהב

"מה אתה רואה" - במראה הנבואה  

מצודת ציון

"וגולה" - ספל עגול וכן וגולות הכותרות (מלכים א ז')

"נרותיה" - כעין בזיכין על השמן והפתילה כמו ועשית את נרותיה (שמות כה)

"מוצקות" - מלשון יציקה והם צינורות ודרך שם ניצק ונמשך השמן