מצודות על זכריה א יז

<< מצודות על זכריה • פרק א
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"ונחם ה'" - ואח"ז בגאולה העתידה ינחם ה' עוד את ציון ויבחר עוד בירושלים וכאומר הנה אז תהיה גאולה שלימה גאולת עולם ואז ימשלו הם על כל האומות

"עוד תפוצנה" - ר"ל עוד יבוא חרבן וגלות על הבית השני ויפוצו יושבי ערי יהודה מכל טוב ויסחו מן הארץ הטובה

"עוד קרא לאמר" - גם זה מדברי המלאך שאמר להנביא עוד קרא לאמר את זאת

מצודת ציון

"תפוצנה" - ענין פזור כמו ומאלה נפצה כל הארץ (בראשית ט)