מ"ג זכריה א יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עוד קרא לאמר כה אמר יהוה צבאות עוד תפוצינה ערי מטוב ונחם יהוה עוד את ציון ובחר עוד בירושלם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עוֹד קְרָא לֵאמֹר כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת עוֹד תְּפוּצֶינָה עָרַי מִטּוֹב וְנִחַם יְהוָה עוֹד אֶת צִיּוֹן וּבָחַר עוֹד בִּירוּשָׁלָ‍ִם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ע֣וֹד ׀ קְרָ֣א לֵאמֹ֗ר כֹּ֤ה אָמַר֙ יְהֹוָ֣ה צְבָא֔וֹת ע֛וֹד תְּפוּצֶ֥נָה עָרַ֖י מִטּ֑וֹב וְנִחַ֨ם יְהֹוָ֥ה עוֹד֙ אֶת־צִיּ֔וֹן וּבָחַ֥ר ע֖וֹד בִּירוּשָׁלָֽ͏ִם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

עוֹד אִתְנַבֵּי לְמֵימַר כִּדְנַן אֲמַר יְיָ צְבָאוֹת עוֹד יִתְמַלְיָן קִרְוֵי עַמִי טוּבָא וִינַחֵם יְיָ עוֹד יַת צִיוֹן וְיִתְרְעֵי עוֹד בִּירוּשְׁלֵם:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונחם ה'" - ואח"ז בגאולה העתידה ינחם ה' עוד את ציון ויבחר עוד בירושלים וכאומר הנה אז תהיה גאולה שלימה גאולת עולם ואז ימשלו הם על כל האומות

"עוד תפוצנה" - ר"ל עוד יבוא חרבן וגלות על הבית השני ויפוצו יושבי ערי יהודה מכל טוב ויסחו מן הארץ הטובה

"עוד קרא לאמר" - גם זה מדברי המלאך שאמר להנביא עוד קרא לאמר את זאת

מצודת ציון

"תפוצנה" - ענין פזור כמו ומאלה נפצה כל הארץ (בראשית ט)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"עוד קרא לאמר", ועוד תודיעם דבר אחר שהגאולה הזאת אינה הגאולה האמתית, "כי עוד תפוצנה ערי", שעוד יגלו בגולה ע"י הרומיים ויפוצו שנית בעמים "ותפוצנה מן הטוב" שהיה להם בבית שני, אבל "ונחם ה' עוד את ציון" שאחרי מלחמת היונים שבטלו את עבודת בהמ"ק שזה תיוחס לציון ינחם ה' את ציון, ואחרי הגלות האחרון שיהיה ע"י הרומיים שהגלו את העם מירושלים והיתה שממה "ובחר עוד בירושלם" לע"ל שישובו בניה לתוכה:


ביאור המילות

"תפוצנה". כפשוטו שיפוצו לגולה, וערי ר"ל יושביהם:

"ציון וירושלים". כשבאו נרדפים יציין בשם ציון את המקדש ומושב המלך וכדומה, ובירושלים יציין מקום העם וההמון (כמ"ש ישעיה מ"א ובכ"מ):