מצודות על זכריה א ה

<< מצודות על זכריה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"איה הם" - כאומר הלא נלקו בחרב וברעב ובדבר

"והנביאים הלעולם יחיו" - כאומר ואם תשיבו לומר הנביאים איה הם הלא גם הם מתו עם שלא עשו הרע על זה אשיב לכם וכי הנביאים יחיו עד עולם כי הלא מתו במלאות שנותיהם