מצודות על זכריה א י

<< מצודות על זכריה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"ויען האיש וגו'" - עם כי הוא שאל אל המלאך הדובר בו ענהו האיש וגו'

"אלה" - הסוסים האלה הם אשר שלח ה' להתהלך בארץ לארכה ולרחבה לרשת משכנות לא להם כל אחד בזמנו