מצודות על זכריה א יד

<< מצודות על זכריה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"קנאתי לירושלים" - בעבור מה שעשו העמים לירושלים ולציון כועס אני הרבה

מצודת ציון

"קנאתי" - ענין כעס כמו הם קנאוני בלא אל (שם לב)