מצודות על הושע ח ח

<< מצודות על הושע • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"נבלע ישראל" - הנה נשחת ישראל ועתה היו לבוז בין הבבליים ככלי שאין בו צורך

מצודת ציון

"נבלע" - ענין השחתה כמו בלע ה' (איכה ב)

"חפץ" - ענין צורך כמו אם כלי אין חפץ בו (ירמיהו כב)