מצודות על הושע ח יד

<< | מצודות על הושעפרק ח' • פסוק י"ד |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וישכח וגו'" - ר"ל כמו שישראל שכח את ה' המגדלו ומרוממו ובנה היכלות לעבודת כוכבים כן יהודה שכח בה' והרבה ערי מבצר להשגב בהן ולא בטח בה' ולכן אשלח אש בערי הבצורות שביהודה וכאשר אכלה האש ושרפה ארמונותיה של עדת ישראל שעשתה לעבודת כוכבים 

מצודת ציון

"עשהו" - המגדלו ומרוממו כמו הוא עשך (דברים לב)

"ויבן" - מלשון בנין

"בצורות" - מלשון מבצר

"ארמנותיה" - מלשון ארמון והיכל