מצודות על הושע ח ו

<< מצודות על הושע • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


 

מצודת דוד

"כי שבבים" - ר"ל ומסוף הדבר יהיה נראה שאין בו ממש כי האויב ישברו לקיסמין לקחת ממנו צפוי הזהב

"והוא" - העגל הזה עשהו אומן ולא נעשה פלאים ביצירתו ולכן אין הוא אלהים אלא הוא כשאר יצירה

"כי מישראל" - העגל הזה נעשה מישראל מבן אדם לא ממלאכי מעלה  

מצודת ציון

"חרש" - אומן

"שבבים" - קיסמין דקים ובדרז"ל שיבא מכשורא (סנהדרין ה)