מצודות על הושע ח א

<< מצודות על הושע • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"ועל תורתי פשעו" - מרדו על דברי התורה

"אל חכך שופר" - ר"ל הרם קול גדול כאלו שופר נתון אל חכך ותריע בו ואמור הנה האויב ידאה כנשר לבוא על בית ה' להחריבו

מצודת ציון

"חכך" - מלשון חיך אשר על הלשון ממעל