מצודות על הושע ה ו

<< מצודות על הושע • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


 

מצודת דוד

"בצאנם" - עם כי ילכו בני יהודה אל בה"מ לחלות פני ה' עם הבאת קרבנות עכ"ז לא יהיה נמצא להם כי חלץ מהם וסר שכינתו מביניהם  

מצודת ציון

"חלץ" - ענין השמטה והסרה כמו צדיק מצרה נחלץ (משלי יא)