מצודות על הושע ה יד

<< מצודות על הושע • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"כי אנכי" - כי אני אהיה כשחל מול אפרים וגו' ואני אטרפם ואלך לי עם הטרף ואשא אותם ואין מי מציל מידי ר"ל אם אני אחפוץ ברעתם מה יעזור להם אשור

מצודת ציון

"כשחל וככפיר" - הם שמות האריה