מצודות על הושע ה ב

<< | מצודות על הושעפרק ה' • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ושחטה שטים העמיקו" - ר"ל העם השטים מדרכי ה' העמיקו הרעה לשחוט קרבנות לעבודת כוכבים כי המלכים מנעום לבד מללכת לבה"מ והם ברוע בחירתם הוסיפו הרעה לזבוח לעבודת כוכבים ולכן אזמין אני מוסר יסורים לכולם למלכי ישראל ולעם 

מצודת ציון

"ושחטה" - מלשון שחיטה

"שטים" - ענין הסרה מדרך הטוב כמו ואת כי שטית (במדבר ה)

"העמיקו" - מלשון עומק

"מוסר" - מלשון יסורין