מצודות על הושע ב כב

מצודות על הושע • פרק ב


מצודת דוד

"וידעת" - ר"ל אז תשיג השגה גדולה לדעת את ה'

"באמונה" - בשכר האמונה שהאמנת בי