מצודות על הושע ב י

<< מצודות על הושע • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"וכסף וגו'" - והנה הכסף והזהב אשר אני הרביתי לה עשו הם לבעל והוא צורה מה עשוי לצבא השמים והם היו מייפים אותה בכסף ובזהב כמ"ש בכסף ובזהב ייפהו (ירמיהו י)

"והיא לא ידעה" - מתחילה לא שמה על לבה לדעת אשר אני הוא הנותן לה הדגן וגו' והכל ממני כי אין דבר ביד מערכת השמים

מצודת ציון

"והתירוש" - כן יקרא ענבי היין

"והיצהר" - הוא השמן כמו תירושך ויצהרך (דברים י"א)