מצודות על דברי הימים ב כ כה

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


מצודת דוד

"ופגרים" - ר"ל מצאום פגרים מתים ואין מי מוחה מלקחת

"וינצלו להם" - עשו המקום ריק לקחת הכל לעצמם

"לאין משא" - עד שלא יוכלו לשאתם מגודל הרבוי

מצודת ציון

"ורכוש" - הוא שם כולל לזהב וכסף ומטלטלין

"וינצלו" - ענין רקות כמו וינצלו את מצרים (שמות יב)