מצודות על דברי הימים ב כ לז


מצודת דוד

"בהתחברך" - בעבור התחברך עם אחזיה פרץ ה' וגו' ר"ל תבוא פרצה ושבר במעשיך ולא תצלח בהם

"ולא עצרו" - לא עכבו אצלם הכח להתחזק ללכת עד תרשיש ובמלכים א' נאמר בענין אחר ואולי הנאמר שם היה בפעם אחר