מצודות על דברי הימים ב כ כג

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • 


מצודת דוד

"על ישבי הר שעיר" - כי חשבו שבני המארב הם מאנשיהם

"ביושבי שעיר" - להשמיד את כולם

"עזרו איש ברעהו" - האחד עזר את חברו להיות משחית את הבא כנגדו להלחם בו ואח"ז בא אחר לעזור לאחד מהם להשחית את השני וכן היה הולך וחוזר עד כלותם