מצודות על דברי הימים א י יד

<< מצודות על דברי הימים א • פרק י
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"ולא דרש בה'" - כי אף שדרש ולא נענה כמ"ש בשמואל א' מ"מ היה לו לדרוש ולחזור ולדרוש ולהפציר בתפלה והוא לא כן עשה