מצודות על דברי הימים א י י

<< מצודות על דברי הימים א • פרק י
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"ואת גלגלתו" - בשמואל א' הזכיר שתקעו גויתו ומה שסתם שם גלה כאן

מצודת ציון

"גלגלתו" - ראשו

"תקעו" - תלאו כמו והוקע אותם לה' (שם כה)

"דגון" - שם עכו"ם עשויה בדמות דג