מצודות על דברי הימים א י ח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • מצודת ציון

"לפשט" - ענין הסרת הבגדים