מצודות על דברי הימים א י ז

מצודות על דברי הימים א • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"אשר בעמק" - הוא עמק יזרעאל שהיה סמוך למקום המלחמה