מצודות על דברי הימים א ד מג

<< מצודות על דברי הימים א • פרק ד
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כז • כח • לא • לב • לג • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"את שארית הפלטה" - הנשארה מה שלא החרימם שאול ודוד שנאמר בו עד הכרית כל זכר באדום (מלכים א יא) ועמלק הוא מבני אדום

"עד היום הזה" - כי חזרו לשבת שם כאשר שבו מבבל

מצודת ציון

"הפלטה" - ענין שיור כמו שריד ופליט (יהושע ח)