מצודות על דברי הימים א ד יט

<< מצודות על דברי הימים א • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כז • כח • לא • לב • לג • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"אחות נחם" - אשר היתה אחות נחם

"אבי וגו'" - ר"ל אלה בניה אבי קעילה וגו'