מצודות על דברי הימים א ד מא

<< מצודות על דברי הימים א • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כז • כח • לא • לב • לג • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"הכתובים בשמות" - הם שובב וימלך וגו'

"את אהליהם" - רצה לומר יושבי האהלים

"המעונים" - שם אומה מעון

"עד היום הזה" - רצה לומר נחרמו ונאבדו משם עד היום הזה ולא חזרו לשם אף לאחר שגלו ישראל מארצם

"וישבו" - אז בעת שהחרימום ישבו במקומם כי מקום מרעה היא והוטב בעיניהם