מצודות על דברי הימים א ד כח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק ד
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כז • כח • לא • לב • לג • לח • לט • מ • מא • מב • מג • 


מצודת דוד

"וישבו בבאר שבע וגו'" - הערים האלה היו בנחלת בני יהודה ונתנום לבני שמעון לשבת בהן ונזכרים המה בספר יהושוע קצת בחלוף השמות