מצודות על איוב כא לב

<< מצודות על איוב • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"והוא לקברות יובל" - כשיבוא יומו יזכה לקבורה כדרך כל הארץ

"ועל גדיש ישקוד" - ימהר לשכוב על תל הקבר העשוי כגדיש כי לא יתמהמהו בקבורתו למען לא יתבזה אחר המיתה (וקראו גדיש ע"ש סופו כי אחר הקבורה נעשה תל וכן (ישעיהו מז) וטחני קמח)

מצודת ציון

"גדיש" - הוא כרי מאלומות התבואה

"ישקוד" - ימהר כמו כי שוקד אני (ירמיהו א)