מצודות על איוב כא כג

<< מצודות על איוב • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"זה ימות" - הנה אף ברשעים האחד ימות בתוקף שלמותו וכל ימי חייו ישב בהשקט ובשלוה

מצודת ציון

"בעצם" - בחוזק כמו וכעצמו נשברה הקרן (דנייאל ח)

"תומו" - מלשון תמימות

"שלאנן" - היא מלה מורכבת מן שלוה ושאנן וכפל עוד לומר ושליו להפלגת הענין