מצודות על איוב כא י

<< מצודות על איוב • פרק כא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


 

מצודת דוד

"שורו עבר" - מעבר את נקבתו כי ישליך זרעו בעומק רחמה ולא יפליט כלפי החוץ ופרתו תפלט העובר בזמנו ולא תשכל את הולד להפילו נפל  

מצודת ציון

"יגעיל" - ענין השלכה אל החוץ ובדרז"ל געולי עכו"ם (נזיר לז)

"תפלט" - גם הוא ענין הוצאה אל החוץ ובדרז"ל פולטת ש"ז (שבת פו)ומענינו אל יצא פליט מן העיר (מלכים ב ט)

"תשכל" - מי שבניו אבודים קרוי שכול כמו כאשר שכלתי שכלתי (בראשית מג)