<< · מ"ג איוב · כא · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שורו עבר ולא יגעל תפלט פרתו ולא תשכל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שׁוֹרוֹ עִבַּר וְלֹא יַגְעִל תְּפַלֵּט פָּרָתוֹ וְלֹא תְשַׁכֵּל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שׁוֹר֣וֹ עִ֭בַּר וְלֹ֣א יַגְעִ֑ל
  תְּפַלֵּ֥ט פָּ֝רָת֗וֹ וְלֹ֣א תְשַׁכֵּֽל׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שורו עבר" - את הנקיבה

"ולא יגעיל" - לא יורה בה זרע פסולת שיהא חוזר ונפלט מגופה בלא הריון כל לשון הגעלה פליטה הוא וכן בל' משנה מגעילן ברותחין וכן כי שם נגעל מגן גבורים (שמואל ב א) נפלט משיחתו והיה כאילו לא נמשח בשמן שהיו רגילין למשוח מגיני עור כדי שיהא חלק ומחליק את הרומח והחנית המכה בו והוא כמו שרים משחו מגן (ישעיהו כא)

"תפלט פרתו" - בעת תלד את וולדה

"ולא תשכל" - בלא עת

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יגעיל" - ענין השלכה אל החוץ ובדרז"ל געולי עכו"ם (נזיר לז)

"תפלט" - גם הוא ענין הוצאה אל החוץ ובדרז"ל פולטת ש"ז (שבת פו)ומענינו אל יצא פליט מן העיר (מלכים ב ט)

"תשכל" - מי שבניו אבודים קרוי שכול כמו כאשר שכלתי שכלתי (בראשית מג

מצודת דוד

"שורו עבר" - מעבר את נקבתו כי ישליך זרעו בעומק רחמה ולא יפליט כלפי החוץ ופרתו תפלט העובר בזמנו ולא תשכל את הולד להפילו נפל

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שורו" הזכר "עבר ולא יגעיל" הזרע, "ופרתו תפלט" את הולד "ולא תשכל". ואתם אמרתם שהוא מתחבא ומתירא מבני אדם כמ"ש וישכון ערים נכחדות, והלא ראינו כי.

ביאור המילות

"עבר". יוצא, מעבר את הנקבה ולא יגעיל הזרע:
 

<< · מ"ג איוב · כא · י · >>