מפרשי רש"י על דברים כג ט


<< | מפרשי רש"י על דבריםפרק כ"ג • פסוק ט' |
א • ב • ג • ד • ה • ח • ט • יא • יב • יח • יט • כ • כא • כד • כה • כו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


דברים כ"ג, ט':

בָּנִ֛ים אֲשֶׁר־יִוָּלְד֥וּ לָהֶ֖ם דּ֣וֹר שְׁלִישִׁ֑י יָבֹ֥א לָהֶ֖ם בִּקְהַ֥ל יְהֹוָֽה׃


רש"י

"בנים אשר יולדו להם דור שלישי" - ושאר אומות מותרין מיד הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו שההורגו הורגו בעוה"ז והמחטיאו מוציאו מן העוה"ז ומן העוה"ב לפיכך אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום ואלו שהחטיאום נתעבו


רש"י מנוקד ומעוצב

בָּנִים אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ לָהֶם דּוֹר שְׁלִישִׁי וְגוֹמֵר – וּשְׁאָר הָאֻמּוֹת מֻתָּרִים מִיָּד. הָא לָמַדְתָּ, שֶׁהַמַּחֲטִיא לָאָדָם קָשֶׁה לוֹ מִן הַהוֹרְגוֹ; שֶׁהַהוֹרְגוֹ – הוֹרְגוֹ בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְהַמַּחֲטִיאוֹ – מוֹצִיאוֹ מִן הָעוֹלָם הַזֶּה וּמִן הָעוֹלָם הַבָּא. לְפִיכָךְ אֱדוֹם, שֶׁקִּדְמָם בַּחֶרֶב, לֹא נִתְעַב, וְכֵן מִצְרַיִם שֶׁטִּבְּעוּם; וְאֵלּוּ שֶׁהֶחֱטִיאוּם, נִתְעֲבוּ.

מפרשי רש"י

מה שפירש"י הא למדת שהמחטיא לאדם קשה יות' מן ההורגו יש מתמיהין מנ"ל לרש"י הא דלמא שקולין הן והא דלא נתעבו האדומים והמצרים לעולם הלא תשובתן בצידם אדומי כי אחיך הוא ומצרי כי גר היית בארצו ואפשר דגם עמון ומואב נקראים אחיך כדכתיב כי אנשים אחים אנחנו אמנם לי נראה דהוכחת רש"י הוא מדלא כתי' גבי אדום ומצרי ג"כ לא יבא אדומי ומצרי בקהל יי' עד דור שלישי וגו' ולמה כתיב גבי דידהו לא תתעב וגו' דהיינו הקירוב וגבי עמון ומואב כתיב הריחוק אלא הא למדת כו' כנ"ל: