מפרשי רש"י על בראשית מג ט


<< | מפרשי רש"י על בראשיתפרק מ"ג • פסוק ט' | >>
ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יח • כ • כג • כה • כח • ל • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ט) אָנֹכִי אֶעֶרְבֶנּוּ מִיָּדִי תְּבַקְשֶׁנּוּ אִם לֹא הֲבִיאֹתִיו אֵלֶיךָ וְהִצַּגְתִּיו לְפָנֶיךָ וְחָטָאתִי לְךָ כָּל הַיָּמִים.

רש"י

"והצגתיו לפניך" - שלא אביאנו אליך מת כי אם חי

"וחטאתי לך כל הימים" - לעולם הבא


רש"י מנוקד ומעוצב

וְהִצַּגְתִּיו לְפָנֶיךָ – שֶׁלֹּא אֲבִיאֶנּוּ אֵלֶיךָ מֵת כִּי אִם חָי.
וְחָטָאתִי לְךָ כָּל הַיָּמִים – לָעוֹלָם הַבָּא (ב"ר צא,י).

מפרשי רש"י

[ז] לעולם הבא. דכך משמע "כל הימים" ליום שהוא כולו ארוך. ובפרשת ויגש (להלן מד, לב) כתב רש"י "וחטאתי לאבי כל הימים" שקבל עליו נידוי שני עולמות, אין זה קשיא, דכאן לא בא רש"י רק לתרץ לישנא ד"כל הימים", דלמה כתב "כל הימים", ומתרץ מפני שקבל עליו נידוי לעולם הבא, דשייך ביה "כל הימים", ומכל שכן נדוי בעולם הזה שקבל עליו. אבל בפרשת ויגש לא ספר יהודה רק החומר שנכנס בו, כי למה נכנס הוא בעובי הקורה, לכך אמר שקבל עליו להיות מנודה בשני עולמות: