מפרשי רש"י על בראשית לה ד


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק ל"ה • פסוק ד' |
א • ב • ד • ז • ח • י • יא • יג • יז • כב • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בראשית ל"ה, ד':

וַיִּתְּנ֣וּ אֶֽל־יַעֲקֹ֗ב אֵ֣ת כׇּל־אֱלֹהֵ֤י הַנֵּכָר֙ אֲשֶׁ֣ר בְּיָדָ֔ם וְאֶת־הַנְּזָמִ֖ים אֲשֶׁ֣ר בְּאׇזְנֵיהֶ֑ם וַיִּטְמֹ֤ן אֹתָם֙ יַעֲקֹ֔ב תַּ֥חַת הָאֵלָ֖ה אֲשֶׁ֥ר עִם־שְׁכֶֽם׃


רש"י

"האלה" - מין אילן סרק

"עם שכם" - אצל שכם


רש"י מנוקד ומעוצב

הָאֵלָה – מִין אִילַן סְרָק (אונקלוס).
עִם שְׁכֶם – אֵצֶל שְׁכֶם (תרגום יונתן).

מפרשי רש"י

בד"ה האלה מין אילן סרק כו' נ"ב והקש' הרמב"ן והלא דינא בשריפה או מפרר וזוזרה לרוח ואי מותרת ומיירי שביטלו הגוי בע"כ א"כ מותרת לגמרי ולמה הטמינם ואני שמעתי שיעקב אמר לבניו אם ירדפו יושבי הארץ אחריכם וישאלו למה הרגתם אותם ואם שכם וחמור חטאו הם מה חטאו תשיבו שהיינו מתנים עמהם בתנאי גמור להיות לעם אחד ולעבוד אלהי אברהם ולבער הפסילים וכל אלהי נכר והרי בכל בית ובית מצאנו ע"ז ע"כ הטמינ' לעדות ולראייה אם ירדפו אחריה' ודוק מהרש"ל: