מפרשי רש"י על בראשית לה יג


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק ל"ה • פסוק י"ג |
א • ב • ד • ז • ח • י • יא • יג • יז • כב • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בראשית ל"ה, י"ג:

וַיַּ֥עַל מֵעָלָ֖יו אֱלֹהִ֑ים בַּמָּק֖וֹם אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר אִתּֽוֹ׃


רש"י

רש"י מנוקד ומעוצב


מפרשי רש"י

[י] במקום אשר דבר אתו איני יודע מה מלמדינו. ותימה לי מאד ולמה אינו יודע מה מלמדנו, דהרי משמע כי המקום הוא מיוחד לשכינתו יתברך, דהא קרא שם המקום אשר דבר אתו "אל בית אל" (פסוק ז), ולא תמצא זה בשום מקום, אף על גב שדבר עם אברהם ועם יצחק לא קרא שם המקום, חוץ מיעקב שקרא שם למקום, מוכיח כי המקום גורם, כי ידע יעקב בקדושת המקום, ולפיכך נאמר "במקום אשר דבר אתו" לומר שהמקום גורם, אם כן שפיר ידענו מה מלמד אותנו: