מפרשי רש"י על בראשית לה א


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק ל"ה • פסוק א' | >>
א • ב • ז • ח • י • יא • יג • יז • כב • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(א) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל יַעֲקֹב קוּם עֲלֵה בֵית אֵל וְשֶׁב שָׁם וַעֲשֵׂה שָׁם מִזְבֵּחַ לָאֵל הַנִּרְאֶה אֵלֶיךָ בְּבָרְחֲךָ מִפְּנֵי עֵשָׂו אָחִיךָ.

רש"י

"קום עלה" - (תנחומא) לפי שאחרת בדרך נענשת ובא לך זאת מבתך


רש"י מנוקד ומעוצב

קוּם עֲלֵה – לְפִי שֶׁאֵחַרְתָּ בַּדֶּרֶךְ – נֶעֱנַשְׁתָּ, וּבָא לְךָ זֹאת מִבִּתְּךָ (תנחומא, ח; ב"ר פא,ב).

מפרשי רש"י

[א] לפי שאיחרת בדרך נענשת. דאם לא כן לא הוי ליה למימר "קום", רק "עלה בית אל", אלא כך אמר לו - למה אתה יושב, שאין לך לשבת ולאחר הנדר, אלא קום ועלה בית אל. ולעיל (רש"י לב, כב) דפירש מפני שמנעה מעשו הרשע נענש, בודאי נענש מפני שמנעה מעשו הרשע - ונפלה ביד רשע מדה כנגד מדה, הוא מנעה מרשע - ונפלה ביד רשע, דאין לומר מפני שאיחר בדרך נענש, דמאי ענין עונש איחור דרך להיות נענש על דבר זה, אלא בודאי מפני שמנעה מעשו הרשע נענש, אלא על ידי שאיחר נדרו היתה פנקסו מתבקשת, והכי נמי היתה החטא מתבקש מה שעשה כבר שמנעה מעשו, ואילו לא אחר נדרו לא היתה הגזירה נעשה עתה, ושמא על ידי תפילה ותשובה היתה הגזירה מתבטלת בין כך ובין כך, והכי קיימא לן (ירושלמי נדרים פ"א ה"א) איחר אדם את נדרו פנקסו מתבקשת, שנאמר (משלי כ', כ"ה) "ואחר נדרים לבקר", איחר האדם נדרו פנקסו מתבקשת: